fbpx

Η ιστοσελίδα (Site) www.celenepublishing.gr ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία Celene Publishing και δημιουργήθηκε για την προσφορά πληροφοριών, υπηρεσιών και πώληση προϊόντων στους επισκέπτες της. Η χρήση της διέπετε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν και να συμμορφωθούν πλήρως με αυτούς.

Οποιαδήποτε απόκλιση από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να επιβεβαιώνεται από την εταιρεία Celene Publishing. Οι επισκέπτες/χρήστες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα θεωρείται ότι συναινούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους όπως παρουσιάζονται παρακάτω χωρίς καμία εξαίρεση. Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης ή επισκέπτης δεν συναινεί με τους όρους, πρέπει να απέχει από την χρήση και την πραγματοποίηση συναλλαγών εντός της ιστοσελίδας. Η εταιρεία Celene Publishing διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.  

Οι επισκέπτες/χρήστες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των προϊόντων με βάση τις εκάστοτε ανάγκες τους. Οι παραγγελίες είναι ηλεκτρονικές όπως και οι πληρωμές. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ PayPal και Viva Wallet για την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην ολοκλήρωση της παραγγελίας, παρακαλώ επικοινωνήστε στο e-mail info@celenepublishing.gr.

Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται εντός της ιστοσελίδας περιλαμβάνουν και το νόμιμο ΦΠΑ. Για την ανάγνωση των ψηφιακών βιβλίων (ebooks) είναι απαραίτητη η εγγραφή του πελάτη στην ιστοσελίδα www.celenepublishing.gr. Η ανάγνωση των ψηφιακών βιβλίων (ebooks) γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα www.celenepublishing.gr, μετά από εγγραφή/σύνδεση του χρήστη,   σε ενσωματωμένη εφαρμογή ανάγνωσης και δεν πραγματοποιείται η αποστολή συνδέσμου (link) ανακατεύθυνσης η αποθήκευσης του ebook στις συσκευές του πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τις «Οδηγίες Ανάγνωσης Ψηφιακών Βιβλίων».

Η εταιρεία Celene Publishing αναλαμβάνει την πώληση βιβλίων μόνο στη ψηφιακή τους μορφή (ebooks) και όχι στην έντυπη. Συνεπώς, οι αναφορές εντός του διαδικτυακού τόπου σε «βιβλία» αφορούν τη ψηφιακή τους μορφή με μόνη εξαίρεση τη Φόρμα Κοστολόγησης. Στηρίζοντας τη διαφάνεια στις πωλήσεις των προϊόντων, η εταιρεία Celene Publishing έχει εγκαταστήσει εφαρμογή με την οποία οι συγγραφείς μπορούν να παρακολουθούν τις πωλήσεις τους. Στην εφαρμογή αυτή, απεικονίζεται το συνολικό ποσό από τις πωλήσεις. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το ΦΠΑ και δεν περιλαμβάνει τις κρατήσεις από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα οποία ποσά θα αφαιρεθούν με την εξόφληση για να πραγματοποιηθεί η καταβολή των δικαιωμάτων στους συγγραφείς.  

Οι συνεργάτες, υπάλληλοι και η διοίκηση της Celene Publishing δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Για την εγγραφή, σύνδεση και αγορά προϊόντων της ιστοσελίδας θα ζητηθούν ορισμένα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό τη δημιουργία σχετικού κωδικού πρόσβασης και την ολοκλήρωση των παραγγελιών. Τα στοιχεία πρέπει να είναι αληθή, έγκυρα, πλήρη και ακριβή. Στην περίπτωση που δηλώνετε προσωπικά σας δεδομένα στον διαδικτυακό τόπο www.celenepublishing.gr αυτά προορίζονται μόνο για τη διασφάλιση λειτουργίας της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας στις αρμόδιες αρχές (αστυνομικές, δικαστικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/συγγραφέας δημοσιεύσει προσωπικά του δεδομένα ηθελημένα, η εταιρεία Celene Publishing δε φέρει ευθύνη για τη χρήση των δεδομένων αυτών.

Οι συγγραφείς/εκδότες έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν τα βιβλία τους από την ιστοσελίδα μας. Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε ειδοποίηση τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από τους συγγραφείς/εκδότες μέσω email με σκοπό να ανακοινώσουμε την ημερομηνία απόσυρσης του βιβλίου στο blog μας, στα social media και στην ατομική σελίδα του βιβλίου από όπου το αγοράζουν οι αναγνώστες, για να μπορέσουν οι αναγνώστες που το έχουν ήδη αγοράσει να το ολοκληρώσουν και να ειδοποιήσουμε τους νέους αναγνώστες ότι το βιβλίο πρόκειται να αποσυρθεί από την ιστοσελίδα μας. Η εταιρεία Celene Publishing δεν φέρει την ευθύνη αποζημίωσης των αναγνωστών/χρηστων σε περίπτωση που έχουν ληφθεί τα παραπάνω μέτρα. Στην περίπτωση που ο συγγραφέας/εκδότης ζητήσει την άμεση απόσυρση του βιβλίου από την ιστοσελίδα μας, χωρίς να μπορέσει η εταιρεία να ειδοποιήσει τους αναγνώστες, η ευθύνη για την αποζημίωση των αναγνωστών/χρηστών έγκειται στον συγγραφέα/εκδότη.

Η εταιρεία Celene Publishing έχει τη δυνατότητα να απορρίψει/αποσύρει βιβλίο το οποίο δεν συμφωνεί με τα χρηστά ήθη, βασίζεται σε πρόσωπα των οποίων δεν έχει ληφθεί η έγκρισή τους για να εκδοθεί και εμπλέκεται σε νομικές διαμάχες.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλους τους τρόπους που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό πρόσβασης τους και υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την εταιρεία Celene Publishing για οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, στο e-mail info@celenepublishing.gr / celenepublishing@gmail.com με θέμα «Ειδοποίηση Παραβίασης». Τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τους χρήστες δεν δημοσιεύονται σε τρίτους που δεν συνεργάζονται με την εταιρεία. Οι ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου www.celenepublishing.gr διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη/χρήστη/συγγραφέα σε περίπτωση που προκληθεί κάποιου είδους ζημιά από την παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Η εταιρεία Celene Publishing δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκύψει από την παράνομη ή αυθαίρετη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία Celene Publishing διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον κωδικό αυτό, να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών στον επισκέπτη/χρήστη και να του/της αρνηθούν οποιαδήποτε μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας www.celenepublishing.gr.

Η εταιρεία Celene Publishing διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα email των χρηστών για την αποστολή ενημερώσεων νέων προϊόντων και προσφορών σε εγγεγραμμένους χρήστες. Η εταιρεία Celene Publishing δεσμεύεται να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους χρήστες της, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα υπάρξουν λάθη.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όπως πνευματικών και άλλων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, αποτελεί εμπορική, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, μεταδοθεί, χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, ή να διαδοθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προς εκμετάλλευση από κανένα χρήστη.

Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας www.celenepublishing.gr συμφωνούν ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσουν για να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, να αποκτήσουν πρόσβαση ή να μεταδώσουν περιεχόμενο που i) παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (παραδείγματος χάριν βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων, iii) είναι αντίθετο με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων. Επίσης, οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα www.celenepublishing.gr για να ζημιώσουν τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να εγκαταστήσουν χωρίς την απαραίτητη άδεια από την εταιρεία διαφημίσεις, να εγκαταστήσουν, διαθέσουν ή/και προωθήσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, προγράμματα, ή αρχεία σχεδιασμένα να περιορίσουν τη λειτουργία λογισμικού ή να εμποδίσουν χρήστες/επισκέπτες από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.      

Ο ιστότοπος αυτός, χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που λέγονται cookies τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας Celene Publishing μπορούν να χρησιμοποιήσουν session cookies για την αναγνώριση ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies δεν αποθηκεύουν ή υποκλέπτουν κάποιο έγγραφο ή αρχείο από τον υπολογιστή. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies. Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων.

Σε περίπτωση αντίθετης προς τους παρόντες Όρους Χρήσης του ιστοτόπου www.celenepublishing.gr, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τους επισκέπτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου www.celenepublishing.gr των δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται και την παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

Αυτός ο ιστότοπος και όλο το περιεχόμενό του αποτελούν ιδιοκτησία της Celene Publishing ή / και των συνεργατών μας και προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Αυτός ο ιστότοπος, www.celenepublishing.gr παρέχεται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Οι χρήστες και οι επισκέπτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του με οποιονδήποτε τρόπο που αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων μας ή που δεν έχει εγκριθεί από εμάς. Για πληροφορίες σχετικά με το αίτημα άδειας αναπαραγωγής ή διανομής υλικού από τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εντός του ιστοτόπου ενδέχεται να μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο που παρέχονται από τρίτους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ποιότητα, την ακρίβεια, το χρονοδιάγραμμα, την αξιοπιστία ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών. Εάν πραγματοποιήσετε μια αγορά από έναν έμπορο στον ιστότοπο μας ή σε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου στον ιστότοπο μας, τις πληροφορίες που αποκτήσατε κατά την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπο αυτού του εμπόρου και τις πληροφορίες που δίνετε ως μέρος της συναλλαγής, όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας και τα στοιχεία επικοινωνίας, ενδέχεται να συλλέγονται τόσο από τον έμπορο όσο και από εμάς. Ένας έμπορος μπορεί να έχει όρους χρήσης και πολιτική συλλογής δεδομένων που είναι διαφορετικές από τις δικές μας. Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Επιπλέον, όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες στον ιστότοπο ή μέσω αυτού, ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν ειδικά για την αγορά ή τη χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έναν έμπορο, το διαδικτυακό του κατάστημα, τις πολιτικές απορρήτου του ή / και τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ενδέχεται να ισχύουν, επισκεφθείτε τον ιστότοπο αυτού του εμπόρου και κάντε κλικ στους συνδέσμους πληροφοριών ή επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές που προκύψουν και συμφωνείτε να μην διεκδικήσετε αξιώσεις εναντίον μας ή από τους συνεργάτες μας, που προκύπτουν από την αγορά ή τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται από τρίτα μέρη μέσω της ιστοσελίδας.

Συμφωνείτε πως είστε υπεύθυνοι για όλες τις αγορές που πραγματοποιείτε για εσάς ή για κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό σας μέσω του ιστότοπου. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και να αγοράσετε υπηρεσίες ή προϊόντα μέσω του ιστότοπου, για νόμιμους, μη εμπορικούς σκοπούς μόνο. Συμφωνείτε επίσης να μην κάνετε αγορές για κερδοσκοπικούς, ψευδείς ή δόλιους σκοπούς ή με σκοπό την πρόβλεψη της ζήτησης για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Συμφωνείτε να αγοράζετε μόνο αγαθά ή υπηρεσίες για εσάς ή για άλλο άτομο για το οποίο επιτρέπεται νομικά να το κάνετε. Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά για κάποιον τρίτο που απαιτεί από εσάς να υποβάλετε τα προσωπικά του στοιχεία σε εμάς ή έναν έμπορο, δηλώνετε ότι έχετε λάβει τη ρητή συγκατάθεση αυτού του τρίτου μέρους για την παροχή αυτών των προσωπικών πληροφοριών τρίτων.

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε σημεία του ιστότοπου μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να παρέχουν πληροφορίες ή υλικό. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εξετάζουμε το περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες και να επεξεργαζόμαστε, να διαγράφουμε ή/και να αρνηθούμε να αποδεχτούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που κατά την κρίση μας παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή είναι ακατάλληλο, είτε για νομικούς είτε για άλλους λόγους.

Στον ιστότοπό μας, παρέχουμε συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους οι οποίοι ανήκουν σε τρίτους. Η σύνδεσή μας με τέτοιους ιστότοπους τρίτων δεν συνεπάγεται και την υποστήριξη ή χορηγία τέτοιων ιστότοπων ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ιστότοπους ή μέσω αυτών. Επιπλέον, ούτε εμείς, ούτε οι συνεργάτες μας ή οι θυγατρικές μας εταιρείες ελέγχουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να παρέχουν τρίτα μέρη μέσω της ιστοσελίδας ή σε ιστότοπους που συνδέονται με εμάς μέσω λινκ.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το λογισμικό ή/και το απτό υλικό που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Αναλαμβάνετε ολόκληρο το κόστος και την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και κάθε απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή διόρθωση αυτού του υλικού και/ή λογισμικού. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, όπου ενδέχεται να προκληθεί σε περίπτωση σφάλματος ζημιά ή τραυματισμός προσώπων, ιδιοκτησίας, οικονομικών ή επιχειρήσεων. Αναλαμβάνετε ρητά κάθε κίνδυνο για τέτοια χρήση.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, εμείς ή οι θυγατρικές μας, είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών του, ή των αρχείων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών τρίτων που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον ιστότοπο ή με οποιοδήποτε αρχείο, προϊόντα ή υπηρεσίες στον ιστότοπο ή με οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιστότοπου, η μοναδική και αποκλειστική λύση σας είναι να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου.

Συμφωνείτε ότι, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, τον λογαριασμό ή τη χρήση του ιστότοπου και να καταργήσουμε οποιοδήποτε υλικό υποβάλετε στον Ιστότοπο, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς ή τρίτους για οποιαδήποτε αναστολή ή τερματισμό του κωδικού πρόσβασης, του λογαριασμού σας (ή οποιουδήποτε μέρους αυτού) ή της χρήσης του ιστότοπου ή για την κατάργηση οποιουδήποτε υλικού που έχετε υποβάλει στον ιστότοπο. Εάν αναστείλουμε ή τερματίσουμε την πρόσβασή σας ή/και τη χρήση του ιστότοπου, θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης που ίσχυαν κατά την ημερομηνία αναστολής ή τερματισμού του λογαριασμού σας.

Τελευταία Ενημέρωση: 12/07/2023