fbpx

Η εταιρεία Celene Publishing δεσμεύεται να διαφυλάξει και να προστατέψει πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και να χρησιμοποιεί όπως αρμόζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είτε από την ιστοσελίδα www.celenepublishing.gr είτε κατόπιν επικοινωνίας και συνεργασίας με κάθε τρίτο. 

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όπως Ονοματεπώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Περιοχή, Ταχ. Κώδικας, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Σταθερό Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email address), ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν υπάρχει νόμιμος λόγος όπως:

  • Παροχή υπηρεσιών που μας αναθέτετε και χρειάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας στο πλαίσιο αυτό. 
  • Προστασία και διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.
  • Να παρέχουμε ενημέρωση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουμε με αποστολή ενημερωτικού υλικού.  

Με την συγκατάθεση σας, δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Η χρήση της ιστοσελίδας μας μπορεί να πραγματοποιηθεί από άτομα κάτω των 16 ετών με τη συμμετοχή και έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Επίσης, συναινείτε στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα www.celenepublishing.gr την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Celene Publishing τα ελάχιστα δεδομένα που θα σας ζητηθούν και έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου είναι: Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Νομός, Πόλη, Περιοχή, Χώρα, Σταθερό Τηλέφωνο και την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email address). Στη συνέχεια θα ορίσετε τον προσωπικό σας κωδικό, αφού τον καταχωρήσετε δυο φορές. Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα πρέπει να διαβάσετε τους όρους χρήσης και να επιλέξετε “Συμφωνώ”, συμπληρώνοντας το κείμενο που θα επαληθεύσει την εγγραφή σας. Κατά τη διάρκεια δημιουργίας λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία. 

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείτε μόνο εάν εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε, για παράδειγμα κατά τη συνεργασία μας ή εάν επικοινωνήσετε με e-mail ή αν εγγραφείτε ως πελάτες μας για την παροχή υπηρεσιών και την αγορά προϊόντων στον ιστότοπο celenepublishing.gr ή εάν εγγραφείτε ως χρήστες της ιστοσελίδας www.celenepublishing.gr.   

Μπορείτε όποτε θέλετε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων είτε χρησιμοποιώντας την επιλογή unsubscribe που περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος όλων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων της εταιρείας καθώς και σε όλα τα Newletters που διανέμονται διαδικτυακά, είτε μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση info@celenepublishing.gr/ celenepublishing@gmail.com.

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην εταιρεία Celene Publishing χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν  αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η εταιρεία Celene Publishing δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός από τους συνεργάτες της  με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρίας και την ενημέρωση των χρηστών. Για τον σκοπό αυτό τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν σε cloud ενδεχομένως και στο εξωτερικό όπου έχουν έδρα συνεργάτες της εταιρείας Celene Publishing. H εταιρεία μας απαιτεί από τους συνεργάτες της την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και μόνον χωρίς να τα διαβιβάζουν σε τρίτους μη συνεργάτες της εταιρείας Celene Publishing.

Η εταιρεία Celene Publishing διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η εταιρεία Celene Publishing θα παρουσιάζει την ημερομηνία της τροποποίησης ή αναθεώρησης και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει από την ημερομηνία αυτή. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά το έτος 2020.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που καταχωρεί τα προσωπικά του δεδομένα στην εταιρεία Celene Publishing έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, έχει το δικαίωμα να διορθώσει τα προσωπικά του δεδομένα, και έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον  περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να γίνει επαλήθευση, 

(β) όταν δεν επιθυμείτε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και αντί διαγραφής ζητάτε τον περιορισμό χρήσης αυτών, 

(γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 

(δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Οι όροι χρήσης, η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.celenepublishing.com/gr καθώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που διεκπεραιώνονται το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει είναι τα Δικαστήρια των Πατρών.